Στο χωριό μου δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων. Στην Ευρώπη, όμως, εάν είσαι ανήλικος (άτομο κάτω των 18 ετών) έχεις το δικαίωμα να λάβεις ειδική προστασία, καθώς τα δικαιώματα και οι κανονισμοί για τα παιδιά είναι διαφορετικοί σε σχέση με τους ενήλικες, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ήμουν σίγουρος εάν ήθελα να δηλώσω ότι ήμουν κάτω των 18. Αλλά ακόμα και όταν κάποιες φορές η αστυνομία και οι άλλες αρχές μου συμπεριφέρονταν ως μετανάστης, κατάλαβα ότι δηλώνοντας ότι είμαι κάτω των 18 ετών είχα μεγαλύτερη προστασία και πρόσβαση σε συγκεκριμένα δικαιώματα.

 

Εάν είσαι κάτω των 18 ετών, δικαιούσαι να λάβεις μεγαλύτερη προστασία από τους ενήλικες στην Ευρώπη.