Κάποιες φορές δεν είχα σαφή εικόνα για το ποιος είμαι, επειδή οι εμπειρίες που βίωσα με άλλαξαν, δεν ήμουν πλέον το παιδί που ήμουνα στην πατρίδα μου. Αλλά συγχρόνως δεν ήμουν και όπως οι συνομήλικοί μου στη νέα χώρα. Μετά κατάλαβα ότι η ιστορία μου, με τα προβλήματα και τα αποτελέσματά της, είναι μοναδική και σημαντική χωρίς να έχει σημασία από πού έρχομαι και πού πηγαίνω. Συνειδητοποίησα ότι εάν δεν αναγνωρίσω τη δική μου ιστορία, θα παραμείνω μπερδεμένος. Παρόλο που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, μέσα από τις εμπειρίες μαθαίνεις.

 

Να εκτιμήσεις την ιστορία σου γιατί είναι μοναδική και σημαντική και να έχεις υπόψη σου ότι συνεχώς αλλάζει και εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία.