Καλώς ήρθατε, εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία του Ρεζίλ μαζί με κάποιες ιδέες και προτάσεις του Ρεζίλ προς εσάς.

«Η ιστορία του Ρεζίλ» έχει αναπτυχθεί από τα παιδιά και τους νέους εν κινήσει στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία. Η ιστορία του Ρεζίλ απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άλλα παιδιά και νέους εν κίνησει.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να διευκολύνει και να υποστηρίξει την ανταλλαγή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών εν κίνησει και των επαγγελματιών και/ή των ειδικών που εργάζονται μαζί με, και για, τα παιδιά. Η ιστορία και οι προβληματισμοί του Ρεζίλ παρέχουν μια επισκόπηση σε σχέση με το τι τα παιδιά και οι νέοι εν κινήσει θεωρούν σημαντικά έτσι ώστε να αισθάνονται καλύτερα και πιο δυνατά κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του κύκλου της μετανάστευσης τους: το σπίτι, την απόφαση για αναχώρηση, την αναχώρηση, το ταξίδι, την άφιξη και την εγκατάσταση. Οι φάσεις αυτές αποτελούν επίσης τα 6 κεφάλαια της ιστορίας. Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε :)

Η «Ιστορία του Ρεζίλ» είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες: